Latest posts

Popular posts

การเดินทางของ Hearty Acai

การเดินทางของ Hearty Acai

January 25th 2017

บนโลกของเรานี้มี Super foods มากมาย แต่ทำไมเราถึงเลือกและคัดสรร อาซาอี เบอร์รี่ บรรจุลงถุงของ Hearty Acai นั่นก็เป็นเพราะว่าเจ้าผงสีม่วงเข้มจากต้นปาล์มที่มาจากที่ราบลุ่มปากแม่น้ำอะเมซอน ในรัฐ Para ประเทศบราซิล

เรามีความลับการเดินทางนี้มาเล่าให้ฟัง

เริ่มจากรู้จักถิ่นที่อยู่ของต้นปาล์มที่ชื่อ อาซาอี ซึ่งพบได้มากในเขตประเทศบราซิล, โคลัมเบีย และ ซูรินาเม ในแถบลุ่มแม่น้ำอะเมซอน ต้นปาล์ม อาซาอี มีขนาดค่อนข้างสูง ความสูงของลำต้นอยู่ระหว่าง 18.29 - 24.38 เมตร คุณเชื่อหรือไม่ว่า การเก็บเกี่ยวผลผลิตของต้นปาล์ม อาซาอี นี้ ได้มีการทำแบบดั้งเดิมมาเป็นร้อยๆปีแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้ วิธีการเก็บเกี่ยวพวงปาล์มอาซาอีค่อนข้างจะ อันตรายต้องใช้คนที่มีความคุ้นเคยในการปีนป่ายต้นอาซาอีเป็นคนเก็บเกี่ยว จากนั้น นำผลอาซาอีมาสู่วิธีการfreeze dried ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อคงคุณค่าสารอาหารของผล อาซาอี เบอร์รี่ ไว้ให้ได้มากที่สุด เพื่อที่พวกเราจะได้รับประโยชน์จาก อาซาอี เบอร์รี่

หลังจากผล อาซาอี ได้ผ่านขบวนการผลิตที่พิเศษและกลายมาเป็น ฟรีซดราย อาซาอี มาบรรจุอยู่ในถุง Hearty Acai พร้อมส่งและเปิดประสบการณ์ความลับใหม่จากลุ่มแม่น้ำแถบป่าอะเมซอนส่งถึงทุกท่าน

Hearty Acai จริงๆแล้ว คำนี้มาจากสำนวนวลีภาษาอังกฤษ มีความหมายลึกซึ้งสื่อถึง Hale and Hearty ที่มีความหมายกล่าวถึง ร่างกายแข็งแรงห่างไกลโรคภัย เราจึงนำส่งหัวใจของต้นปาล์ม อาซาอี แห่งลุ่มอะเมซอน ถึงทุกท่านชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปุจฉา: รู้หรือไม่ว่า ชนเผ่าท้องถิ่นในแถบป่าอะเมซอนอย่างบราซิลและ เปรูใช้อาซาอีเบอร์รี่ ในการแพทย์พื้นบ้านอย่างไร ?
วิสัชนา: ชาวบราซิล ใช้ในการห้ามเลือด, ทำความสะอาดคราบเลือด, ใช้รักษาโรคโลหิตจาง , ท้องร่วง, เป็นไข้, อาการตกเลือด, โรคดีซ่าน, โรคเกี่ยวกับตับ, ยาถ่ายพยาธิ และใช้รักษาบาดแผล ชาวเปรูนั้นใช้ อาซาอี เบอร์รี่ ในการรักษาโรคเบาหวาน, เป็นไข้ , แก้ผมร่วง, อาการตกเลือด, โรคตับอักเสบ, โรคดีซ่าน, โรคเกี่ยวกับตับและไต, ไข้มาลาเรีย, ปวดประจำเดือนและกล้ามเนื้อ

2113 Views
Liked