ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 

Kiss Me If You Can, Café & Bar

ตรงข้ามเพิ่มสิน58(สวนน้ำสายไหม),กรุงเทพ 10220
เบอร์โทร 094-487-9897

ซื้อผลิตภัณฑ์ได้แล้วที่นี่